м. Хмельницький, вул. Інститутська 11

Сучасні технології очищення стічних вод від різного роду забруднюючих речовин потребують удосконалення та розвитку, а перспективним шляхом вирішення цієї проблеми є налагодження виробництва та широкого використання вуглецевих сорбентів на основі відходів переробки сільськогосподарської продукції та виробництв харчових продуктів. Для України розвиток виробництва біосорбентів актуальний, оскільки розвиток сільського господарства та харчової промисловості є пріоритетним.

Проаналізовано джерела утворення відходів в процесах переробки сільськогосподарської продукції, а саме, переробки сої, та встановлено їх якісний склад. Розглянуто технології отримання біосорбентів на основі таких відходів, механізми біосорбції, сорбційні характеристики біосорбентів та показники економічної ефективності їх виробництва.

Post Author: stetsiukedunauka